kurz EUR: -  Kč

navštivte náš facebook

nakupujeme u sousedů

aktuálně 19. 3. - 25. 3. 2023

NĚMECKÉ LETÁKY

Německo má celkově 12 svátků, které platí ve většině spolkových zemí, v některých je svátků méně. Některé svátky platí pouze pro jednotlivé státy či dokonce pro jednotlivá města. Např. "Buß und Bettag" je svátkem pouze v Sasku. Město Augsburg slaví 8.8. "Augsburger Friedensfest", tento státní svátek, den pracovního klidu, platí pouze v městě Augsburg.

1.1. - Neujahrstag - Nový rok
6.1. - Heilige Drei Könige - Tři králové (Pouze v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Sasku-Anhaltsku)
Karfreitag - Velký pátek
Ostersonntag - Velikonoční neděle
Ostermontag - Velikonoční pondělí
1.5. - Tag der Arbeit - Svátek práce
Christi Himmelfahrt - Nanebevstoupení Páně - 39 dní po Velikonoční neděli
Pfingstmontag - Svatodušní pondělí - 49 dní po Velikonoční neděli
Fronleichnam - Boží tělo - 60 dní po Velikonoční neděli (Pouze v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Hesensku, Severním Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falci, Sársku. V některých oblastech Saska a Durynska)
8.8. - Augsburger Friedensfest - (Platí pouze pro město Augsburg, ne pro okolí Augšpurku)
15.8. - Mariä Himmelfahrt - Nanebevstoupení Pany Marie (Pouze v Sársku. V Bavorsku pouze v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem.)
3.10. - Tag der Deutschen Einheit - Den sjednocení Německa
31.10. - Reformationstag - Den reformace (Pouze v Braniborsku, Meklenbursku-Předním Pomořansku, Sasku, Sasku-Anhaltsku, Durynsku)
1.11. - Allerheiligen - Svátek Všech svatých (Pouze v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Severním Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falci, Sársku)
Buß- und Bettag - Den pokání a modliteb - (pouze v Sasku!) - slaví se ve středu před Ewigkeitssontag/Totensonntag (Památkou zesnulých), která se koná týden před první adventní nedělí.
25.12. - 1. Weihnachtstag - 1. svátek vánoční
26.12. - 2. Weihnachtstag - 2. svátek vánoční

zdroj: http://www.germany.cz

Státní svátky v Německu v roce 2022

Datum Svátek Spolkové země Poznámka
1.1. Nový rok Všechny  
6.1. Tři králové Bádensko-Württembersko

 

Bavorsko

Sasko-Anhaltsko

 
8.3. Den žen Berlín, Meklenbursko-Přední Pomořansko  
15.4. Velký pátek Všechny Pohyblivý svátek
18.4. Velikonoční pondělí Všechny Pohyblivý svátek
1.5. Svátek práce Všechny  
26.5. Nanebevstoupení Ježíše Krista Všechny Pohyblivý svátek
6.6. Svatodušní pondělí Všechny Pohyblivý svátek
16.6. Boží tělo Bádensko-Württembersko

 

Bavorsko

Hesensko

Severní Porýní-Vestfálsko

Porýní-Falcko

Sársko

Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek obcí

Pohyblivý svátek
15.8. Nanebevzetí Panny Marie Sársko

 

Bavorsko v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem

 
20.9. Světový den dětí Duryňsko  
3.10. Den sjednocení Všechny  
31.10. Den reformace Braniborsko

 

Meklenbursko-Přední Pomořansko

Sasko

Sasko-Anhaltsko

Duryňsko

Šlesvicko-Holštýnsko

Hamburk

Brémy

Dolní Sasko

 
1.11. Svátek všech svatých Bádensko-Württembersko

 

Bavorsko

Severní Porýní-Vestfálsko

Sársko

Porýní-Falcko

 
16.11. Den pokání a modliteb Sasko Pohyblivý svátek
25.12. 1. svátek vánoční Všechny  
26.12. 2. svátek vánoční Všechny

NĚMECKÉ LETÁKY

Německo má celkově 12 svátků, které platí ve většině spolkových zemí, v některých je svátků méně. Některé svátky platí pouze pro jednotlivé státy či dokonce pro jednotlivá města. Např. "Buß und Bettag" je svátkem pouze v Sasku. Město Augsburg slaví 8.8. "Augsburger Friedensfest", tento státní svátek, den pracovního klidu, platí pouze v městě Augsburg.

1.1. - Neujahrstag - Nový rok
6.1. - Heilige Drei Könige - Tři králové (Pouze v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Sasku-Anhaltsku)
Karfreitag - Velký pátek
Ostersonntag - Velikonoční neděle
Ostermontag - Velikonoční pondělí
1.5. - Tag der Arbeit - Svátek práce
Christi Himmelfahrt - Nanebevstoupení Páně - 39 dní po Velikonoční neděli
Pfingstmontag - Svatodušní pondělí - 49 dní po Velikonoční neděli
Fronleichnam - Boží tělo - 60 dní po Velikonoční neděli (Pouze v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Hesensku, Severním Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falci, Sársku. V některých oblastech Saska a Durynska)
8.8. - Augsburger Friedensfest - (Platí pouze pro město Augsburg, ne pro okolí Augšpurku)
15.8. - Mariä Himmelfahrt - Nanebevstoupení Pany Marie (Pouze v Sársku. V Bavorsku pouze v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem.)
3.10. - Tag der Deutschen Einheit - Den sjednocení Německa
31.10. - Reformationstag - Den reformace (Pouze v Braniborsku, Meklenbursku-Předním Pomořansku, Sasku, Sasku-Anhaltsku, Durynsku)
1.11. - Allerheiligen - Svátek Všech svatých (Pouze v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Severním Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falci, Sársku)
Buß- und Bettag - Den pokání a modliteb - (pouze v Sasku!) - slaví se ve středu před Ewigkeitssontag/Totensonntag (Památkou zesnulých), která se koná týden před první adventní nedělí.
25.12. - 1. Weihnachtstag - 1. svátek vánoční
26.12. - 2. Weihnachtstag - 2. svátek vánoční

zdroj: http://www.germany.cz

Státní svátky v Německu v roce 2022

Datum Svátek Spolkové země Poznámka
1.1. Nový rok Všechny  
6.1. Tři králové Bádensko-Württembersko

 

Bavorsko

Sasko-Anhaltsko

 
8.3. Den žen Berlín, Meklenbursko-Přední Pomořansko  
15.4. Velký pátek Všechny Pohyblivý svátek
18.4. Velikonoční pondělí Všechny Pohyblivý svátek
1.5. Svátek práce Všechny  
26.5. Nanebevstoupení Ježíše Krista Všechny Pohyblivý svátek
6.6. Svatodušní pondělí Všechny Pohyblivý svátek
16.6. Boží tělo Bádensko-Württembersko

 

Bavorsko

Hesensko

Severní Porýní-Vestfálsko

Porýní-Falcko

Sársko

Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek obcí

Pohyblivý svátek
15.8. Nanebevzetí Panny Marie Sársko

 

Bavorsko v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem

 
20.9. Světový den dětí Duryňsko  
3.10. Den sjednocení Všechny  
31.10. Den reformace Braniborsko

 

Meklenbursko-Přední Pomořansko

Sasko

Sasko-Anhaltsko

Duryňsko

Šlesvicko-Holštýnsko

Hamburk

Brémy

Dolní Sasko

 
1.11. Svátek všech svatých Bádensko-Württembersko

 

Bavorsko

Severní Porýní-Vestfálsko

Sársko

Porýní-Falcko

 
16.11. Den pokání a modliteb Sasko Pohyblivý svátek
25.12. 1. svátek vánoční Všechny  
26.12. 2. svátek vánoční Všechny

NĚMECKÉ LETÁKY

Německo má celkově 12 svátků, které platí ve většině spolkových zemí, v některých je svátků méně. Některé svátky platí pouze pro jednotlivé státy či dokonce pro jednotlivá města. Např. "Buß und Bettag" je svátkem pouze v Sasku. Město Augsburg slaví 8.8. "Augsburger Friedensfest", tento státní svátek, den pracovního klidu, platí pouze v městě Augsburg.

1.1. - Neujahrstag - Nový rok
6.1. - Heilige Drei Könige - Tři králové (Pouze v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Sasku-Anhaltsku)
Karfreitag - Velký pátek
Ostersonntag - Velikonoční neděle
Ostermontag - Velikonoční pondělí
1.5. - Tag der Arbeit - Svátek práce
Christi Himmelfahrt - Nanebevstoupení Páně - 39 dní po Velikonoční neděli
Pfingstmontag - Svatodušní pondělí - 49 dní po Velikonoční neděli
Fronleichnam - Boží tělo - 60 dní po Velikonoční neděli (Pouze v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Hesensku, Severním Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falci, Sársku. V některých oblastech Saska a Durynska)
8.8. - Augsburger Friedensfest - (Platí pouze pro město Augsburg, ne pro okolí Augšpurku)
15.8. - Mariä Himmelfahrt - Nanebevstoupení Pany Marie (Pouze v Sársku. V Bavorsku pouze v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem.)
3.10. - Tag der Deutschen Einheit - Den sjednocení Německa
31.10. - Reformationstag - Den reformace (Pouze v Braniborsku, Meklenbursku-Předním Pomořansku, Sasku, Sasku-Anhaltsku, Durynsku)
1.11. - Allerheiligen - Svátek Všech svatých (Pouze v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Severním Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falci, Sársku)
Buß- und Bettag - Den pokání a modliteb - (pouze v Sasku!) - slaví se ve středu před Ewigkeitssontag/Totensonntag (Památkou zesnulých), která se koná týden před první adventní nedělí.
25.12. - 1. Weihnachtstag - 1. svátek vánoční
26.12. - 2. Weihnachtstag - 2. svátek vánoční

zdroj: http://www.germany.cz

Státní svátky v Německu v roce 2022

Datum Svátek Spolkové země Poznámka
1.1. Nový rok Všechny  
6.1. Tři králové Bádensko-Württembersko

 

Bavorsko

Sasko-Anhaltsko

 
8.3. Den žen Berlín, Meklenbursko-Přední Pomořansko  
15.4. Velký pátek Všechny Pohyblivý svátek
18.4. Velikonoční pondělí Všechny Pohyblivý svátek
1.5. Svátek práce Všechny  
26.5. Nanebevstoupení Ježíše Krista Všechny Pohyblivý svátek
6.6. Svatodušní pondělí Všechny Pohyblivý svátek
16.6. Boží tělo Bádensko-Württembersko

 

Bavorsko

Hesensko

Severní Porýní-Vestfálsko

Porýní-Falcko

Sársko

Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek obcí

Pohyblivý svátek
15.8. Nanebevzetí Panny Marie Sársko

 

Bavorsko v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem

 
20.9. Světový den dětí Duryňsko  
3.10. Den sjednocení Všechny  
31.10. Den reformace Braniborsko

 

Meklenbursko-Přední Pomořansko

Sasko

Sasko-Anhaltsko

Duryňsko

Šlesvicko-Holštýnsko

Hamburk

Brémy

Dolní Sasko

 
1.11. Svátek všech svatých Bádensko-Württembersko

 

Bavorsko

Severní Porýní-Vestfálsko

Sársko

Porýní-Falcko

 
16.11. Den pokání a modliteb Sasko Pohyblivý svátek
25.12. 1. svátek vánoční Všechny  
26.12. 2. svátek vánoční Všechny

NĚMECKÉ LETÁKY

Německo má celkově 12 svátků, které platí ve většině spolkových zemí, v některých je svátků méně. Některé svátky platí pouze pro jednotlivé státy či dokonce pro jednotlivá města. Např. "Buß und Bettag" je svátkem pouze v Sasku. Město Augsburg slaví 8.8. "Augsburger Friedensfest", tento státní svátek, den pracovního klidu, platí pouze v městě Augsburg.

1.1. - Neujahrstag - Nový rok
6.1. - Heilige Drei Könige - Tři králové (Pouze v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Sasku-Anhaltsku)
Karfreitag - Velký pátek
Ostersonntag - Velikonoční neděle
Ostermontag - Velikonoční pondělí
1.5. - Tag der Arbeit - Svátek práce
Christi Himmelfahrt - Nanebevstoupení Páně - 39 dní po Velikonoční neděli
Pfingstmontag - Svatodušní pondělí - 49 dní po Velikonoční neděli
Fronleichnam - Boží tělo - 60 dní po Velikonoční neděli (Pouze v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Hesensku, Severním Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falci, Sársku. V některých oblastech Saska a Durynska)
8.8. - Augsburger Friedensfest - (Platí pouze pro město Augsburg, ne pro okolí Augšpurku)
15.8. - Mariä Himmelfahrt - Nanebevstoupení Pany Marie (Pouze v Sársku. V Bavorsku pouze v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem.)
3.10. - Tag der Deutschen Einheit - Den sjednocení Německa
31.10. - Reformationstag - Den reformace (Pouze v Braniborsku, Meklenbursku-Předním Pomořansku, Sasku, Sasku-Anhaltsku, Durynsku)
1.11. - Allerheiligen - Svátek Všech svatých (Pouze v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Severním Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falci, Sársku)
Buß- und Bettag - Den pokání a modliteb - (pouze v Sasku!) - slaví se ve středu před Ewigkeitssontag/Totensonntag (Památkou zesnulých), která se koná týden před první adventní nedělí.
25.12. - 1. Weihnachtstag - 1. svátek vánoční
26.12. - 2. Weihnachtstag - 2. svátek vánoční

zdroj: http://www.germany.cz

Státní svátky v Německu v roce 2022

Datum Svátek Spolkové země Poznámka
1.1. Nový rok Všechny  
6.1. Tři králové Bádensko-Württembersko

 

Bavorsko

Sasko-Anhaltsko

 
8.3. Den žen Berlín, Meklenbursko-Přední Pomořansko  
15.4. Velký pátek Všechny Pohyblivý svátek
18.4. Velikonoční pondělí Všechny Pohyblivý svátek
1.5. Svátek práce Všechny  
26.5. Nanebevstoupení Ježíše Krista Všechny Pohyblivý svátek
6.6. Svatodušní pondělí Všechny Pohyblivý svátek
16.6. Boží tělo Bádensko-Württembersko

 

Bavorsko

Hesensko

Severní Porýní-Vestfálsko

Porýní-Falcko

Sársko

Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek obcí

Pohyblivý svátek
15.8. Nanebevzetí Panny Marie Sársko

 

Bavorsko v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem

 
20.9. Světový den dětí Duryňsko  
3.10. Den sjednocení Všechny  
31.10. Den reformace Braniborsko

 

Meklenbursko-Přední Pomořansko

Sasko

Sasko-Anhaltsko

Duryňsko

Šlesvicko-Holštýnsko

Hamburk

Brémy

Dolní Sasko

 
1.11. Svátek všech svatých Bádensko-Württembersko

 

Bavorsko

Severní Porýní-Vestfálsko

Sársko

Porýní-Falcko

 
16.11. Den pokání a modliteb Sasko Pohyblivý svátek
25.12. 1. svátek vánoční Všechny  
26.12. 2. svátek vánoční Všechny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace